English version of this page

Prøveforelesning: Tonje Knutsen Sørdalen

MSc Tonje Knutsen Sørdalen ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of sexual selection in conservation biology.

Tonje Knutsen Sørdalen

Tonje Knutsen Sørdalen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Sørdalens avhandling.
 

Publisert 29. mai 2019 10:55 - Sist endret 29. mai 2019 15:22