English version of this page

Prøveforelesning: Katrine Wickstrøm

MSc Katrine Wickstrøm ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Exploiting the 5 Rs of radiotherapy: how do proton therapy and radioimmunotherapy compare with conventional radiotherapy?

Katrine Wickstrøm

Katrine Wickstrøm

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Wickstrøms avhandling.
 

Publisert 15. apr. 2019 14:45 - Sist endret 15. apr. 2019 14:45