English version of this page

Seksjon for Biokjemi og Molekylærbiologi (BMB)

Seksjonen for Biokjemi og Molekylærbiologi (BMB) er interessert i å avdekke de biokjemiske og molekylærbiologiske mekanismer som ligger bak forskjellige biologiske prosesser som DNA-/proteinstruktur og deres funksjon, immunregulering, kromatinstruktur og genekspresjon, i ulike organismer.

Illustrasjonsfigur

Foto: UiO

Vår forskning og undervisning fokuserer på den biokjemiske og molekylære forståelsen av fundamentale prosesser som foregår i en levende celle. Vi ser blant annet på både spesifikke gener og hele genomer, hvordan disse er strukturert og kontrollerer utviklingen av hele organismer, enzymatiske modifikasjoner av nukleinsyrer og deres rolle i genekspresjon, transkripsjonsfaktorer, strukturelle og funksjonelle analyser av nøkkelproteiner i cellen som bl.a. metallproteiner, hvordan antistoffer fungerer og forbedres, hvordan antibakterielle peptider fungerer, hvordan mannlige og kvinnelige hormoner virker i pattedyr, og identifikasjon av nøkkel-signaltransduksjonsveier i kreftceller. Forskningsaktivitetene i seksjonen drar nytte av et stort internasjonalt samarbeidsnettverk med tverrfaglig erfaring.

Forskningsområder

 

·         Molekylærbiologi

·         Biokjemi

·         Biofysikk

·         Strukturbiologi

·         Genetikk

·         Cellebiologi

·         Immunologi

·         Kreftbiologi

 For mer informasjon gå til den engelske siden.

Emneord: biokjemi, biofysikk, genetikk, kreft, Immunologi, Molekylærbiologi
Publisert 29. okt. 2014 15:42 - Sist endret 13. juli 2022 23:41