English version of this page

Grinigruppen

Vår forskning fokuserer på genetisk og epigenetisk kontroll av reproduksjon i planter.

Et hovedmål er å påvise og undersøke mekanismene og dynamikken forbundet med den epigenetiske reprogrammering som fører til genomisk imprinting i plantefrøet. For tiden omfatter denne forskningen dybdeanalyser av en undergruppe av MADS-boks-transkripsjonsfaktorer som har blitt vist å reguleres ved DNA-metylering og histonmodifisering.

I en større sammenheng prøver gruppen å forstå imprintede geners rolle og biologiske funksjon, og virkningen av foreldrespesifikk ekspresjon på frøutviklingen.

Grinigruppen ble opprettet i 2008.

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 9. apr. 2015 14:57 - Sist endret 28. mai 2021 12:10

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere