English version of this page

Livet rundt studiene

Studentdemokratiet ved instituttet

Biovitenskapelig fagutvalg er en studentforening som jobber for å ivareta studentenes rettigheter. De representerer studentene i ulike råd og utvalg. Samtidig arrangerer de flere faglige og sosiale samlinger for alle som studerer biovitenskap.

Biovitenskapelig fagutvalg erstatter de to tidligere fagutvalgene:

  • Biologisk fagutvalg
  • Fagutvalget for molekylær biovitenskap

Konglelogen

Konglelogen er den sosiale studentforeningen ved instituttet som blant annet arrangerer Biologisk aften og Naturlig karneval.

Studentaktiviteter ved instituttet

Arrangementer for studenter

15 des.
13 feb.
18:00, The Norwegian Museum of Science and Technology, Kjelsåsveien 143
14 mars