Nytt pilotprosjekt: arbeidspraksis i biovitenskap

Til stor glede for studentene på bachelorprogrammet i biovitenskap starter det høsten 2019 et nytt emne; BIOS3050 - Arbeidspraksis i biovitenskap. Studentene vil få både arbeidserfaring og trening i formidling og skriving.

Bildet kan inneholde: mennesker, sosial gruppe, ungdom, samfunnet, begivenhet.

Fra venstre: Anneleen Kool, My Hanh Tu, Sanne Boessenkool, Alexander Eiler og Marius Maurstad. Foto: Åslaug Brynildsen, UiO. 

Dette pilotprosjektet startet opp i utdanningsutvalget. Studentene har etterspurt dette lenge, noe som har kommet fram bl.a. i studiebarometeret. Da forslaget ble lagt frem av Anneleen Kool i slutten av 2017, satte instituttet ned en arbeidsgruppe som raskt begynte å arbeide med det. Prosjektgruppen søkte og fikk studiekvalitetsmidler fra MN-fakultetet til å utvikle emnet.

- Med arbeidspraksis vil studentene kunne knytte sammen teori og praksis, samtidig som de får opparbeide seg nyttige ferdigheter og bygge nettverk. Dette er noe studentene våre har etterlyst, og noe vi mener er viktig for studentenes motivasjon og fremtid, sier My Hanh Tu.

Inspirert av bioCEED og MNKOM

Prosjektgruppen har vært i kontakt med bioCEED, Senter for fremragende utdanning i biologi ved Universitetet i Bergen, som har et lignende emne "yrkespraksis i biologi" for deres biologistudenter, og har høstet av deres erfaringer. 

- Vi så jo at dette fungerte kjempefint i Bergen, ved bioCEED, der de også forsker på pedagogikken i sitt praksiskurs og tenkte "dette må vi også ha her i Oslo!", sier Anneleens Kool.

Erfaringer og inspirasjon fra bioCEED og MNKOM har nå resultert i et nytt emne ved Institutt for biovitenskap, som heter BIOS3050: Arbeidspraksis i biovitenskap. Emnet er for studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap på siste året, og starter for første gang høsten 2019.

Målet med emnet:

  • Bevisstgjøre og forsterke studentene på deres egen faglige og generiske kompetanse.
  • Gi arbeidserfaring.
  • Gi mulighet til å bygge nettverk og motivere. 
  • Gi trening i formidling.  

Formidling er en viktig del av arbeidspraksisen

Studentene deltar på samlinger i Kristine Bonnevies hus, hvor de får trening i formidling og skriving. Disse samlingene drives av MNKOM-studenter, med Åsmund Eikenes i ryggen.

Studentene skal i løpet av semesteret skrive blogginnlegg, et refleksjonsnotat og holde en muntlig presentasjon i slutten av semesteret. Grunnen til at studentene skal skrive blogg, er for at flere studenter skal kunne ta en del i det og bli kjent med arbeidslivet. 

- Det er så mange ting du kan bli som biolog at det ikke alltid er lett å se hva det innebærer og hvordan din arbeidsdag i fremtiden kan se ut, sier Anneleen Kool.

Blogg, formidling og skriving er det som skiller dette arbeidspraksisemnet fra de øvrige på MN-fakultetet. De andre har bare praksis-delen.  

Studentene utplasseres i forskning, forvaltning, undervisning/formidling, privat og offentlig sektor.

Publisert 5. juli 2019 13:08 - Sist endret 8. juli 2019 12:57