English version of this page

Nye konvergensmiljø frå instituttet

To av dei åtte nye konvergensmiljøene innan UiO:Livsvitenskap har forskere frå Institutt for biovitenskap.

Blå hodeskaller, illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto: Alessio Ferretti, Unsplash.

Søknadsprosessen starta med informasjonsmøter i mai 2018. Til slutt vart dei 36 søknadene som kom inn i desember, vurdert av internasjonale fagekspertar og så eit internasjonalt panel, før styret for UiO:Livsvitenskap fatta endeleg vedtak i mars 2019.

Dei åtte konvergensmiljøa får til saman 29 stipendiat- og postdoktorstillingar samt driftsmiddel, til saman rundt 100 millionar kroner over fire år. Stillingane er knytta til på vertseiningar over heile UiO.

Dei to konvergensmiljøa med forskere frå IBV

  • "Availability and function of donor organs: Debating the dead donor rule (DDR)" vil auke tilgangen og funksjonen til donororgan til transplantasjon, samt skape merksemd og debatt i samfunnet om etiske spørsmål ved bruk av donasjon etter sirkulatorisk død.
    Les meir (på engelsk)
  • "MultiModal Mental Models: converging approaches from genomes to mental illness and interplay with psychosocial stressors (4MENT)" vil forstå årsakar og sjukdomsmekanisme for fleire mentale lidingar med fokus på schizofreni, bipolare lidingar og liknande mentale tilstandar.
    Les meir (på engelsk).
Publisert 27. mars 2019 14:49 - Sist endra 27. mars 2019 14:52