«Aktive Kvinner i Bjerke» ved Ruby Sivaganesh vant Oslo kommunes frivillighetspris for 2020

Ruby Sivaganesh er overingeniør ved Institutt for biovitenskap. Oslo kommunes frivillighetspris deles ut til en initiativrik person, organisasjon eller forening som har utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker i Oslo. Institutt for biovitenskap gratulerer så mye med prisen!

Ruby Sivaganesh mottar prisen fra Frivillighetsbyråd i Oslo kommune Omar Samy Gamal.

Ruby Sivaganesh mottar prisen fra Frivillighetsbyråd i Oslo kommune Omar Samy Gamal. Foto: Morten Minothi Kristiansen.

Oslo kommune skriver på sin nettside:

«Aktive Kvinner i Bjerke» ved Ruby Sivaganesh vant Oslo kommunes frivillighetspris for 2020. Aktive Kvinner i Bjerke arrangerer blant annet sykkelturer, aerobictrening, skogturer og kurs i kampsport og konflikthåndtering. Videre har Aktive Kvinner i Bjerke vist en imponerende omstillingsevne i forbindelse med koronasituasjonen og har gjennom skype-trening og informasjonssamlinger i smittevern hatt stor betydning for folks mentale og fysiske helse.

Sathiaruby Sivaganesh er født og oppvokst i den nordlige delen av Sri Lanka, kalt Jaffna. Hun kom til Norge som student i 1984 og jobber nå som overingeniør og koordinator for undervisningslaboratoriet ved Institutt for biovitenskap på Universitetet i Oslo. Sivaganesh var med på å danne Aktive Kvinner i Bjerke, og er også styreleder for organisasjonen. Målet med Aktive Kvinner i Bjerke er å ta vare på kvinners helse, og da spesielt innvandrerkvinner.

Sivaganesh sier hun liker å hjelpe kvinner, og har et spesielt fokus på innvandrerkvinner. I fritiden arrangerer hun treninger og er turleder gjennom Aktive Kvinner i Bjerke. Hun har engasjert seg i frivillig arbeid i mer enn 15 år. I 2016, året Aktive Kvinner i Bjerke ble opprettet, var det lite utvalg av aktiviteter og trening tilpasset innvandrerkvinner, sier hun. Nå som organisasjonen blir stadig mer populær, ser den en økning i antall kvinner og deres familier som blir med på trening og turer. Sivaganesh understreker at det er viktig for henne å kunne tilby kvinner trygghet og være en hjelpende hånd i en tid hvor mange har en utfordrende hverdag som følge av koronapandemien.

Ruby Sivaganesh og Aktive Kvinner i Bjerke presenteres også i en film på Kulturetaten i Oslo kommune Youtube-kanal. Her utdypes bakgrunnen for tildelingen:

Gjennom «Aktive Kvinner i Bjerke» har Ruby holdt forebyggende helsetrening for innbyggere i Bydel Bjerke og omegn med fokus på innvandrere og andre ikke etnisk norske både før og under den nye hverdagen. Grunnen bak fokuset på disse personene er at det har vært en ønske om en sosial og imøtekommende treningsarena for kvinner, barn og menn blant utenlandske miljøer. Ruby startet derfor denne organisasjonen for å kunne holde seminarer (kampsport, hvordan håndtere uvennlige hendelser i hjemmet [og ute] o.l.), informasjonssamlinger (bl.a. tiltak i korona hverdagen) og treninger (aerobic, gåturer etc.) for alle som ønsket å delta fra bydel Bjerke og nærliggende bydeler. AKB har styrket fellesskapet og mangfoldet i både bydel Bjerke, bydel Grorud og bydel Stovner gjennom sine arrangementer.

Aktive Kvinner i Bjerke skriver på sin Facebookside at det er en stor ære å motta prisen, og at den symboliserer viktigheten med det frivillige arbeidet de og alle andre organisasjoner og foreninger i frivillighetsfeltet utfører. Prisen ble delt ut torsdag 15. oktober.

Publisert 28. okt. 2020 12:05