2022

Tidligere

Illustrasjon: Stingsild og DNA-dobbelhelikser.
Tid og sted: 2. sep. 2022 10:1512:20, Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 1, Blindern

Åpne foredrag av Catherine (Katie) Peichel og Dag Undlien. Temaet inkluderer mendelsk genetikk og darwinistisk evolusjon, og hvordan genetikk benyttes i moderne medisin. Arrangementer holdes på engelsk.

DNA-helix og saks.
Tid og sted: 11. feb. 2022 10:1513:20, Digitalt arrangement (Zoom)

Åpne foredrag av Detlef Weigel (Max Planck Institute for Biology Tübingen, Tyskland) og Anna Wargelius (Havforskningsinstituttet, Norge). Arrangementet holdes på engelsk.