English version of this page

HMS-opplæring på IBV

Prosedyre for generell HMS opplæring på IBV. Prosedyren gjelder alle.

Prosedyren skal ivareta at alle ansatte og studenter kjenner til alle nødvendige HMS rutiner for å sikre et trygt studie- og arbeidsmiljø.

Hva må jeg vite når jeg begynner å arbeide eller studere ved IBV?

Det er obligatorisk å fullføre nettkurset HMS0501 HMS - Er det så nøye da? Dette gir deg en introduksjon til HMS på UiO.

Deretter må du fylle ut IBV's egenerklæringsskjema før du får tilgang og utlevering av nøkler til kontorer. Dette skjemaet er bygget opp slik at du får ulike spørsmål avhengig av din rolle og type arbeidsoppgaver du skal utføre. Du kan gjøre endringer i dette nettskjema etter at du har levert svar. Det er derfor viktig at du tar vare på kvitteringsmailen du får på levert skjema. Lenken i denne mailen er eneste måte å kunne redigere tidligere svar.

Brannvern

Alle må gjøre seg kjent med brann og rømningsveier, samt lest branninstruks første arbeidsdag på IBV.
All nødvendig informasjon om brannvern på UiO finner du på denne siden: https://www.mn.uio.no/ibv/om/hms/brannvern/

Førstehjelp og beredskap

Alle må gjøre seg kjent med førstehjelps- og beredskapsinformasjon tilgjengelig førstehjelpsnettsidene. UiO tilbyr kurs i førstehjelp for alle ansatte og studenter. I tillegg tilbyr IBV regelmessige kurs i hjertestartere for ansatte.

Du bør gjøre deg kjent med "På den sikre siden". Universitet og høyskolesektoren har gått sammen om en felles løsning for opplæring og informasjon om beredsskap. Det gis forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon og hvordan du kan planlegge for å unngå en krisesituasjon.

Lab- og feltarbeid

Dersom du skal jobbe på lab eller i felt skal din nærmeste leder informere deg om obligatorisk HMS opplæring for disse oppgavene. For mer informasjon om kompetansekrav og tilbud, se denne prosedyren.

Dette må du vite om bygningsmessige utfordringer i Kristine Bonnevies hus (biologibygget)

Har lyspæra gått eller har du andre behov innen daglig drift? Send melding til Eiendomsavdelingen.

Asbest

Det er asbest i mange vegger i Kristine Bonnevies hus. Følgende forhåndsregler må derfor overholdes:

  • Det er ikke tillatt å skru og/eller bore i vegger med asbest
  • Det er ikke tillatt å fjerne skuer, spikre eller stifter i vegger med asbest
  • Hull i vegg må rapporteres.
  • Maling ansees som forsegling av asbest i vegg, derfor skal dårlig vedlike rapporteres.
  • Ved utflytting fra kontor må det vurderes om rommet må males.

Tungmetaller i vannrør

Enkelte gamle labarmaturer inneholder tungmetaller. Vann fra disse kranene må IKKE drikkes.

Trapper

Trappene i Kristine Bonnevies hus er av gammel standard. Hold til høyre og hvis hensyn.

Ansvar

Nærmeste leder har ansvar for å informere om og påse at prosedyren følges.

Publisert 16. jan. 2015 13:30 - Sist endret 22. juli 2021 21:57