Reidun Kavli Sirevåg

Bilde av Reidun Kavli Sirevåg
English version of this page
Telefon +47 22854563
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Jeg er interessert i mikroorganismenes biologi generelt.
Jeg har i alle år vært interessert i fysiologi, biokjemi og molekylærbiologi hos ulike fototrofe bakterier. I de senere årene har jeg arbeidet spesielt med proteiner fra fototrofe bakterier som lever ved høy temperatur i varme kilder. Jeg har også hatt mer anvendte prosjekter i samarbeid med industrien for å utvikle raske, molekylærbiologiske  metoder for påvisning av bakterier i drikkevann.

Undervisning

MBV3060- Generell mikrobiologi

MBV4130- Prokaryotenes biologi

Ansettelser

Adjunkt, Ris gymnas 1961-1966

Vitenskapelig assistent, UiO  1966-1972

Førsteamanuensis, UiO 1977-1988

Professor i mikrobiologi, UiO 1988-2009

Generalsekretær, Det Norske Videnskaps-Akademi 2001-2009

 

Bakgrunn

Cand.mag. i realfag fra UiO, 1961

M.Sc. i mikrobiologi fra Vassar College, N.Y,  1968. Avhandling om sporulering hos Bacillus.

Dr. philos. UiO i 1977. Avhandling ”Carbon metabolism in Chlorobium thiosulfatophilum”.

Forskningsopphold ved Harvard University, 1970/71

Forskningsopphold ved UCSB, Santa Barbara, California 1986/87

Forskningsopphold ved UCSB, Santa Barbara, California 2002

 

Verv

Styreleder i Centre for Ecological and Evolutionary Syntethsis (CEES) ved UiO

Styremedlem i grunnforskningsprogrammet VISTA (finansiert av Statoil i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi

Medlem av priskomiteen for godt læringsmiljø, UiO

Samarbeid

Jeg samarbeider for tiden med miljøer på Folkehelseinstituttet på et prosjekt om Legionella

Publisert 20. jan. 2011 15:32 - Sist endret 27. nov. 2018 01:40