Anna Maria Eriksson

Molecular characterization of the C-type lectin like domain family 16A (CLEC16A)

Veiledere: Tone Berge, UOS-RH, Odd Stokke Gabrielsen, IBV

Sensorer: Marit Inngjerdingen, OUS-RH, Tom Kristensen, IBV

Publisert 1. des. 2014 12:30 - Sist endret 3. des. 2014 09:31