Mildrid Elvik Svoen

”Optimal habitats enhance establishment, but do not influence gender frequencies or genetic diversity of Silene acaulis in Svalbard (Norway)”

Veiledere: Førsteamanuensis Anne K Brysting, Førsteamanuensis Pernille Bronken Eidesen, Avdelingsingeniør Eike Müller

Bedømmelseskomité: Professor Glenn-Peter Sætre, Professor Hans Stenøien, NTNU

Publisert 20. nov. 2014 13:41 - Sist endret 20. nov. 2014 13:41