Luka Natassja Olsen

”Genetic structure of diploid (2n = 12,14) Scurvygrasses (Cochlearia) with emphasis on Icelandic populations”

Veiledere: Professor Anne K Brysting, Professor Inger Nordal, Førsteamanuensis Charlotte Sletten Bjorå

Bedømmelseskomité: Professor Brita Stedje, Seniorforsker Odd Stabbetorp, NINA

Publisert 16. sep. 2015 09:31