Mastereksamen: Andreas Evenstad

”Long non-coding RNAs in the development and evolution of the ctenophore Mnemiopsis leidyi

Veiledere: Professor Kamran Schalchian-Tabrizi, Førstelektor Jon Bråte

Bedømmelseskomité: Professor Dag O Hessen, Postdoktor Bastian Fromm, Oslo Universitetssykehus

Publisert 5. des. 2016 09:28