Høst 2017 - Side 2

Sist endret 5. sep. 2017 09:48 av Lise Bøkenes

"Veksteksperiment av makroalger med kommersiell interesse; med hovedfokus på Palmaria palmate

Sist endret 13. nov. 2017 10:09 av Torill Rørtveit

Inhibering av reseptor tyrosin kinase AXL i melanoma celler ved bruk av BGB324  

Sist endret 4. des. 2017 15:09 av Torill Rørtveit

Flow Cytometric Analysis of Tumor-Associated Macrophages in Human Non-Small Cell Lung Cancer

Sist endret 9. nov. 2017 14:01 av Lise Bøkenes

”The exposure and accumulation of seabird-derived contaminants and genotoxicity in Collembola from Svalbard”

Sist endret 6. des. 2017 10:06 av Torill Rørtveit

Developing a platform for the study of multifactorial diseases

Sist endret 4. des. 2017 13:17 av Torill Rørtveit

Elucidation of the function of CW-MBD proteins of Arabidopsis thaliana - A potential role in light-mediated processes