Mastereksamen: Gry Anita Eriksen

”Foraging strategies of wild gelada monkeys (Theropithecus gelada) in an Afroalpine grassland at Guassa, Ethiopia”

Veiledere: Professor Glenn-Peter Sætre, Forsker Adriana Hernandez-Aguilar, Professor Peter J. Fashing, Professor Nga Nguyen, Dr. Vivek Venkataraman

Bedømmelseskomité: Professor Asbjørn Vøllestad, Professor Leif Egil Loe, NMBU

Publisert 23. aug. 2017 12:54 - Sist endret 23. aug. 2017 12:54