Mastereksamen: Cecilie Elisabeth Fernander Smit

"Hva påvirker variasjon i tetthet av stortare Laminaria hyperborea langs Norges kyst?

En analyse fra Norskehavet sør til Skagerrak

Veiledere: Seniorforsker Trine Bekkby, Professor Stein Fredriksen, Seniorforsker Hege Gundersen

Bedømmelseskomité: Professor Karl I Ugland, Forsker Dag Hjermann, NIVA

Publisert 8. aug. 2018 08:16 - Sist endret 8. aug. 2018 08:19