Mastereksamen: Nicolai Aasen

The movement of five wrasse species (Labridae) on the Norwegian west coast.

Veileder: Asbjørn Vøllestad, IBV, Kim Halvorsen, Berit Skiftesvik, HI-Flødevigen

Sensorer: Thrond Haugen, NMBV, Josefin Titelman, IBV

Publisert 10. okt. 2019 13:35 - Sist endret 10. okt. 2019 13:35