Mastereksamen: Saykat Das

Mechanisms controlling the selection of anti-transglutaminase 2 B cell receptors in celiac disease

Veileder: Rasmus Iversen, Ludvig Sollid, IMMI, Inger Sandlie, IBV

Sensorer: June Helen Myklebust, OUS-RH, Finn-Eirik Johansen, IBV

Publisert 9. sep. 2019 09:44 - Sist endret 10. sep. 2019 10:33