Mastereksamen: Aruna Thankam Abraham

Deciphering the Nuclear Localization and Regulation of Neochromosomes in Liposarcoma

Veileder: Ragnhild Eskeland, Marie Rogne, IMB, Jorrit Enserink, IBV

Sensorer: Erwan Delbarre OsloMet, Jonas Paulsen, IBV

Publisert 2. nov. 2020 11:02 - Sist endret 12. nov. 2020 16:28