Mastereksamen: Sunniva Johansen Reitan

Sublitorale makroalger i Ytre Hvaler nasjonalpark: 7 stasjoner kartlagt over to sesonger

Veiledere: Kjell Magnus Norderhaug, Havforskningsinstituttet og professor Stein Fredriksen (hovedveileder).

Sensorer: Henning Steen, Havforskningsinstituttet og Stein Kaartvedt, IBV.

Publisert 14. sep. 2020 15:00 - Sist endret 14. sep. 2020 15:00