Mastereksamen: Eva Sørensen

Plasma-derived exosomes as potential biomarkers for pediatric acute leukemia.

Veileder:Marit Inngjerdingen, OUS-RH, Inger Sandlie, IBV

Sensorer: Alicia Llorente, OUS-DNR, Oddmund Bakke, IBV

Publisert 20. aug. 2020 10:20 - Sist endret 20. aug. 2020 10:28