Mastereksamen: Helena Nøland

Endring i forekomst av blåskjell (Mytilus edulis) i Oslofjorden - Analyse av populasjoner over tid og mulige årsaker til variasjon

Hovedveileder: Camilla With Fagerli, NIVA

Medveiledere: Stein Fredriksen, IBV og Trine Bekkeby, NIVA

Ekstern sensor: Tone Kroglund, Havforskningsinstituttet

Intern sensor: Ketil Hylland, IBV

Publisert 16. sep. 2021 12:50 - Sist endret 16. sep. 2021 12:50