Mastereksamen: Ida Camilla Aluwini Skaar

Oppvekstområder for kysttorsk

Hovedveileder: Sigurd Heiberg Espeland, Havforskningsinstituttet   

Medveiledere: Stein Fredriksen, IBV, Laurent Fontaine, IBV og Kjell Magnus Norderhaug, Havforskningsinstituttet   

Ekstern sensor: Thrond Oddvar Haugen, NMBU

Intern sensor: Øystein Langangen, IBV

Publisert 16. sep. 2021 12:38 - Sist endret 16. sep. 2021 12:51