Mastereksamen: Priyanka Swaminathan

Novel function of GCN2 in directional migration

Veileder: Beata Grallert, Theodossis Theodossiou, OUS, Jorrit Enserink; IBV

Sensorer: Lene Malerød, OUS, Sandra Lopes Aviles, IBV

Publisert 29. nov. 2021 11:01 - Sist endret 6. des. 2021 09:55