Hedda Johannessen

The Assasin Recombinant single-chain Fv production of the anti-tumour antibody 14F7

Veileder Ute Krengel, Kjemisk institutt

Sensorer Morten Sørlie, NMBU, Tom Kristensen, IBV

Publisert 23. apr. 2014 11:03 - Sist endret 10. juni 2014 15:04