Elise Holter Thompson

The perineuronal nets in the lateral secondary visual cortex and their impact on remote visual fear memory 

Veileder: Marianne Fyhn, Kristian Lensjø, IBV

Sensorer: Kirsten Kjelstrup, UiTø, Øyvind Øverli, IBV

Publisert 2. juni 2015 15:46 - Sist endret 17. juni 2015 10:18