Heidi Ødegaard Notø

Mechanisms of increased breast cancer risk related to night shift work

Veileder: Shan Zienolddiny, STAMI, Johanna Samulin-Erdem STAMI, Johannes Gjerstad, IBV

Sensorer: Ann Karin Olsen, FHI, Ola Myklebost, IBV

Publisert 1. juni 2015 10:57 - Sist endret 1. juni 2015 12:53