Ingvild Juul-Hansen

"In vitro studier av heroinmetabolisme i human lever"

Veiledere: Forsker Inger Lise Bogen, Professor Ketil Hylland

Bedømmelseskomité: Professor Stein Kaartvedt, Forsker Øyvind Albert Voie, FFI

Publisert 15. juni 2015 09:32