Mastereksamen: Mari Bøe

"Sesongvariasjon i fiskefauna i to ålegressenger i indre Oslofjord”

Veiledere: Professor Stein Fredriksen, Førsteamanuensis Hans Erik Karlsen

Bedømmelseskomité: Professor Karl I Ugland, Forsker Sigurd Heiberg Espeland, IMR

Publisert 6. juni 2016 08:11