Mastereksamen: Simeng Zhang

Human Neil2 DNA glycosylase - crystal and inhibitor screening, and mutational analysis

Veileder: Bjørn Dalhus, OUS-RH, Jon Nissen-Meyer, IBV

Sensorer: Morten Sørlie, NMBU, Hans-Petter Hersleth, IBV

Publisert 6. juni 2016 08:33 - Sist endret 13. juni 2016 08:23