Mastereksamen: Vera Blankson

NK cell migration is negatively affected upon stimulation of the activating receptor NKG2D.

Veileder: Marit Inngjerdingen, OUS-RH, Alexandre Corthay, IBV

Sensorer: Jodie Goodrigde, OUS-RH, Jan Terje Andersen, IBV

Publisert 6. juni 2016 08:16 - Sist endret 6. juni 2016 13:29