Mastereksamen: Anna Legfeldt

Role of microRNA-223 in pain modulation

Veileder  Johannes Gjerstad, STAMI/IBV

Sensorer: Lars Jørgen Rygh, Helse-Bergen, Einar Eftestøl, IBV

Publisert 6. juni 2017 11:33 - Sist endret 21. juni 2017 12:27