Mastereksamen: Ingrid Manger

Utvikling av immunoassay for deteksjon av eksosomer

Veiledere: Marie Bosnes, Thermofisher, Norbert Roos, IBV

Sensorer: Grete Mørk Kindberg, BASF, Kristian Prydz, IBV

Publisert 19. des. 2016 14:46