Mastereksamen: Simone Mester

Design and characterization of IgG variants fused to albumin domain III

Veileder Jan Terje Andersen, OUS-RH, Algirdas Grevys, Inger Sandlie, IBV

Sensorer. Ole Henrik Brekke, Link Medical Research, Tone Fredsvik Gregers, IBV

Publisert 12. juni 2017 10:53 - Sist endret 12. juni 2017 15:23