Mastereksamen: Alis Prøis

"Ytre Hvaler Nasjonalpark: Makroalger og assosiert fauna i fjæresonen. En undersøkelse av 7 stasjoner over to sesonger

Veiledere: Professor Stein Fredriksen, Førsteamanuensis Kjell Magnus Norderhaug

Bedømmelseskomité: Professor Karl I Ugland, Forsker Henning Steen, Havforskningsinstituttet

Publisert 15. feb. 2018 09:36 - Sist endret 15. feb. 2018 09:36