Mastereksamen: Charlotte Andrea Handeland

Immune exhaustion of T cells in HIV+ immunological nonresponders

Veiledere:Kristina Berg Lorvik, Kjetil Taskèn, NCCM, Pål Falnes, IBV

Sensorer: Espen Bækkevold, OUS, Inger Sandlie, IBV

Publisert 23. mai 2018 15:22 - Sist endret 6. juni 2018 14:28