Mastereksamen: Elise Berggren

"Makroalger og assosiert fauna i Ytre Hvaler Nasjonalparks  fjæresone. En kartlegging av 7 stasjoner over to sesonger

Veiledere: Professor Stein Fredriksen, Førsteamanuensis Kjell Magnus Norderhaug

Bedømmelseskomité: Professor Karl I Ugland, Forsker Henning Steen, Havforskningsinstituttet

Publisert 15. feb. 2018 09:34 - Sist endret 15. feb. 2018 09:34