Mastereksamen: Elise Nicoline Lorentine Eidem Zahl-Jansen

”Måling av DNA-skade i blod fra fisk ved bruk av comet assay”

Veiledere: Professor Ketil Hylland, Seniorforsker Gunnar Brunborg, Senioringeniør Tor Fredrik Holth, Stipendiat Andrea Silke Sahlmann

Bedømmelseskomité: Professor Anders Ruus, Forsker Øyvind Albert Voie, FFI

Publisert 31. mai 2018 07:17 - Sist endret 31. mai 2018 07:17