Mastereksamen: Inga Juvkam

A cellular memory mechanism in skeletal muscle

Veiledere Einar Eftestøl, Kristian Gundersen

Sensorer Ida Beitnes Johansen, NMBU, Johannes Gjerstad, STAMI/IBV

Publisert 23. mai 2018 15:22 - Sist endret 4. juni 2018 10:11