Mastereksamen: Kristine Løkås Jacobsen

DNA methylation and microRNA-mediated regulation of gene expression in adolescent Chronic Fatigue Syndrome  

Veileder Vegard Bruun Wüller, Med. fak, Hilde Loge Nilsen,Med.fak.  Johannes Gjerstad, STAMI/IBV

Sensorer Mari Kaarbø OUS-RH, Ingrid Marie Egner, IBV

Publisert 19. feb. 2018 11:10 - Sist endret 19. feb. 2018 11:10