Mastereksamen. Lilly Anne Torland

Characterisation of the immune contexture of breast cancer subtypes

Veiledere: Xavier Tekpli, Vessela Kristensen OUS-DNR, Ragnhild Eskeland, IBV

Sensorer: Jon Amund Kyte, OUS-DNR, Marie Rogne, IBV

Publisert 5. juni 2018 15:36 - Sist endret 14. juni 2018 12:47