Mastereksamen: Mina Baarnes Eriksen

Stress, MicroRNAs and Pain

Veileder: Johannes Gjerstad, STAMI / IBV

Sensorer: Lars Jørgen Rygh, Helse-Bergen, Catrhine Fagernes, IBV

Publisert 5. feb. 2018 09:44 - Sist endret 8. feb. 2018 13:24