Mastereksamen: VIlde Pettersen

Regulation of translation after exposure to stress

Veiledere: Beata Grallert, Silje Anda, OUS-DNR, Jorrit Enserink, IBV

Sensorer: Ignacio Garcia, OUS, Pål Falnes, IBV

Publisert 23. mai 2018 15:22 - Sist endret 4. juni 2018 10:14