Mastereksamen: Eirin Bruholt

”A diploid in the Arctic – genetic and morphological variation of Cochlearia groenlandica L.”

Veiledere: Førsteamanuensis Charlotte Sletten Bjorå, Professor Anne Krag Brysting

Bedømmelseskomité: Professor Brita Stedje, Seniorforsker Odd Stabbetorp, NINA

Publisert 26. feb. 2019 09:26 - Sist endret 26. feb. 2019 09:26