Mastereksamen: Guro Næs

Dissecting the Transactivation Domain of the Transcription Factor c-Myb

Veileder: Marit Ledsaak, Odd Stokke Gabrielsen, IBV

Sensorer: Tone Berge, OsloMet, Tom Kristensen, IBV

Publisert 3. juni 2019 10:55 - Sist endret 3. juni 2019 10:55