Mastereksamen: Hengyi Zhu

Identification and Functional Characterization of microRNAs in Ichthyosporea.

Veileder: Jon Bråte,IBV

Sensorer: Sinan Ugur Umu, Kreftregisteret, Lutz Bachmann, IBV/NHM

Publisert 25. mars 2019 10:47 - Sist endret 25. mars 2019 10:47