Mastereksamen: Hulda Kjellevold Bjørneklett

”Marine protist diversity and harmful algae

revealed by metabarcoding”  

Veiledere: Professor Bente Edvardsen, Overingeniør Anders K. Krabberød

Bedømmelseskomité: Professor Stein Fredriksen, Professor Tove M. Gabrielsen, UiA

Publisert 7. jan. 2019 07:48 - Sist endret 7. jan. 2019 12:34