Mastereksamen: Ingeborg Nymoen

Repeated social defeat induces changes in splenic myeloid cells: downregulation of β-arrestin-2 and upregulation of IL-6

Veileder: Dhaksshaginy Rajalingam, Stami, Johannes Gjerstad, Stami/IBV

Sensorer: Guro Sandvik NMBU, Ivan Winje, IBV

Publisert 3. juni 2019 10:36 - Sist endret 3. juni 2019 10:36